Mestesuguri si artizanat

Obiectivul programului:

  • Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale

Programul urmăreşte:

  • Prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2015 şi organizarea a 48 de Pieţe tradiţionale, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:
  1. a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;
  2. b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
  3. c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;
  4. d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;
  5. e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;
  6. f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă;

Beneficiarii programului pot fi operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative, inclusiv societăţi cooperative meşteşugăreşti mixte, persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale precum şi asociaţii profesionale sau fundaţii.