Progamul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare (START)

Obiectivul programului:

  • Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul urmăreşte:

  • Încurajarea şi stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Beneficiarii programului pot fi societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii), care îndeplinesc condiţiile specificate de Procedura programului.