Programul incubatoare de afaceri

Obiectivul programului:

  • Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri in proximitatea unei intreprinderi mari, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

Programul urmăreşte:

  • Înfiinţarea de noi Incubatoare de Afaceri, dezvoltarea celor existente şi crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România.

Beneficiarii programului sunt potenţiali întreprinzători care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere în conformitate cu legislaţia naţională (IMM-uri nou-înfiinţate) sau întreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de funcţionare), care se încadrează în categoria IMM-urilor, stabilite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.