Programul national pentru pescuit si acvacultura – PNPA

  • Investiţii în sectorul acvaculturii: noi unităţi, modernizarea unităţilor existente, diversificarea speciilor, îmbunătăţirea potenţialului siturilor de acvacultură;
  • Promovarea de noi surse de venit în interiorul sectorului (activităţi de procesare, de marketing) şi în afara acestuia (activităţi ecologice, turism, educaţie);
  • Investiţii în porturi pescăreşti, adăposturi, debarcadere, centre de primă vânzare;
  • Imbunătăţirea condiţiilor de muncă legate de sănătatea şi siguranţa la bordul navelor de pescuit în apele interioare şi maritime;
  • Sprijin pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea lanţului producători procesatori‐ comercianţi;
  • Diversificarea pescuitului şi a sectorului acvaculturii prin sprijinirea creării de noi întreprinderi mici şi crearea de locuri de muncă în domeniu;
  • Restaurarea şi conservarea biodiversităţii marine şi a apelor interioare în cadrul pescuitului durabil, acvaculturii şi activităţilor de colectare a datelor şi de control promovarea activităţilor de pescuit durabil în apele maritime şi interioare şi a activităţilor durabile în cadrul fermelor de acvacultură