Programul operational capacitate administrativa – POCA

Axe prioritare:

AP 1 Guvernare eficientă, predictibilă şi transparentă
AP 2 Administratie accesibila

Obiective specifice:

 • Sprijinirea consolidării capacităţii şi eficienţei instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în special consolidarea capacităţii şi îmbunătăţirea stabilităţii corpului de personal implicat în gestionarea fondurilor la nivel central şi la nivelul beneficiarilor;
 • Sprijinirea consolidării accesibilităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice, inclusiv prin prestarea acestora de către sectorul privat sau întreprinderile sociale;
 • Sprijinirea reformării procesului de elaborare de politici publice (colectarea datelor, analiză, planificare strategică şi monitorizare), a culturii administrative şi a proporţionalităţii între reglementare şi guvernanţă;
 • Sprijinirea consolidării profesionalismului, a integrităţii, a progresiei profesionale şi a remuneraţiei pe baza meritelor în sistemul public;
 • Crearea de standarde ocupaţionale pentru funcţionarii publici şi a unui sistem de salarizare echitabil;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor procese şi proceduri clare, transparente, uniforme şi cuprinzătoare pentru recrutarea, selecţia şi evaluarea funcţionarilor publici;
 • Elaborarea, introducerea şi susţinerea utilizării sistemelor şi instrumentelor de management, monitorizare şi evaluare pentru îmbunătăţirea performanţei instituţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi pentru schimbarea culturii organizaţionale;
 • Sprijin pentru consolidarea capacităţii administrative de gestionarea şi implementare a unor programe şi politici de formare;
 • Elaborarea şi implementarea de mecanisme pentru creşterea complementarităţii între instituţii şi eliminarea dublării competenţelor în domeniul managementului resurselor umane;
 • Sprijin pentru îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale şi administrative a instituţiilor judiciare, inclusiv prin aplicarea recomandărilor adecvate din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare;
 • Dezvoltarea de instrumente şi aplicaţii IT pentru consolidarea monitorizării şi controlului carierei resurselor umane (la nivel administrativ central şi local) şi pentru intensificarea utilizarea acestora.