Programul operational capital uman – POCU

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 are ca obiectiv principal susţinerea creşterii economice incluzive pentru reducerea disparităţilor între statele membre ale Uniunii Europene, prin susţinerea investiţiilor în dezvoltarea resurselor umane. Acest program vizează valorizarea capitalului uman cu scopul dezvoltării sustenabile a societăţii.

Axe Prioritare:

AP 1 Iniţiativa “Locuri de muncă pentru tineri”
AP 2 Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET (care nu au un loc de muncă, nu urmează un program educaţional sau de formare)
AP 3 Locuri de muncă pentru toţi
AP 4 Incluziunea sociala şi combaterea saraciei
AP 5 Educatie şi competente
AP 6 Asistenta tehnica

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea resurselor umane ale instituţiilor publice şi de învăţământ superior din domeniul cercetării şi dezvoltării;
 • Sprijinirea dezvoltării de abilităţi de nivel superior în cadrul IMM‐urilor
 • Dezvoltarea unei abordări multi‐dimensionale pentru susţinerea reintegrării tinerilor NEET (care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare) prin oportunităţi de educare, formare sau ocupare.
 • Iniţierea de acţiuni ţintite şi de integrare, care să îmbunătăţească accesul pe piaţa muncii al femeilor, cetăţeni români de etnie romă, persoanelor cu handicap, precum şi al persoanelor cu nivel scăzut de şcolarizare şi calificare profesională.
 • Stabilirea de măsuri active şi preventive pe piaţa muncii prin luarea în considerare a disparităţilor regionale şi teritoriale specifice;
 • Creşterea mobilităţii forţei de muncă;
 • Susţinerea acţiunilor de îmbunătăţire a şanselor de angajare, precum consiliere individuală, formare la locul de muncă, pieţe intermediare ale forţei de muncă şi încurajarea spiritului antreprenorial, cu luarea în considerare a particularităţilor structurii ocupării în România;
 • Susţinerea măsurilor de îmbătrânire activă;
 • Crearea unui mecanism de căutare a locurilor de muncă şi a unui cadru pentru creşterea şanselor de angajare ale persoanelor afectate de restructurarea industrială, în special a celor din cadrul comunităţilor agricole şi de pescuit afectate de posibila reducere a ocupării care însoţeşte creşterea competitivităţii.
 • Evaluarea nevoilor în schimbare ale pieţei muncii prin servicii de educaţie, formare şi angajare, cu accent asupra competenţelor necesare în sectoarele cu potenţial de creştere;
 • Încurajarea şi facilitarea participării angajatorilor la dezvoltarea forţei de muncă şi a învăţării pe tot parcursul vieţii;
 • Întărirea capacităţii administrative a sistemului de Servicii Publice de Ocupare.

Categorii de beneficiari eligibili, în general:

 • Entităţi relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/organizaţii de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori;
 • MMFPSPV/SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entităţi relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizaţii de tineret etc.);
 • Entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor în domeniul antreprenoriatului.