Programul operational competitivitate – POC

Axe Prioritare:

AP1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
AP2. Tehnologia Informatiei şi Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva

Obiective specifice:

 • Sprijinirea investiţiilor private CDI şi a cercetării colaborative dintre întreprinderi şi organiziaţii de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoştinte, tehnologic şi de personal cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere;
 • Promovarea instrumentelor financiare menite să susţină riscul de investiţiilor private în cercetare şi inovare şi să stimuleze start‐up‐uri inovative;
 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din clustere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale / regionale /europene) şi în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenţei unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea;
 • Deblocarea potenţialului de excelenţă în cercetare şi inovare prin crearea de sinergii cu acţiunile de cercetare, dezvoltare şi inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020
 • Acţiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicaţiilor şi inovaţiilor comerţului electronic;
 • Acţiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi şi cetăţeni (e‐Guvernare 2.0);
 • Acţiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;
 • Acţiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor şi regiunilor, precum şi la nivel naţional (se va promova coordonarea şi eficienţa sporită a utilizării resurselor publice) şi accesul la standarde deschise pentru creşterea transparenţei şi a eficienţei administrative;
 • Dezvoltarea sistemelor de telemedicină, digitizarea fişelor medicale şi sprijinirea cercetării medicale prin folosirea datelor personale anonimizate;
 • Dezvoltarea culturii digitale;
 • Acţiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii infrastructurii de acces de generatie urmatoare (NGA) în vederea asigurării modernizării reţelelor în bandă largă.