Programul operational de asistenta tehnica – PODAT

Axe prioritare:

AP 1. Capacitatea beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din fondurile ESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri;
AP 2 Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor ESI;
AP 3 Resursele umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al fondurilor ESI în România.