Schema de ajutor de minimis – Locuri de munca subventionate

Obiectivul programului:

  • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

Programul urmăreşte:

  • Integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.

Beneficiarii programului pot fi întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1407/2013.